Arı Sağlığı

Projelerimiz

2015 yılından bu yana yapılan arıları anlamak ve dünyadaki önemlerine dikkat çekmek üzerine gerçekleştirilen girişimimiz: "Bu Bahçede Arı Var!"

Bee Careful / Bu Bahçede Arı Var Projesi (2015 - 2019)

Arıların ekosistemdeki önemi ve meyve verimliliği üzerindeki etkilerinden yola çıkarak dünyanın önde gelen arı araştırmacısı Almanya Würzburg Üniversitesi’nden Prof.Dr. Jürgen Tautz öncülüğünde arı kolonileri ve arı sağlığını etkileyen faktörlerin araştırılması için farklı ülkelerde arı gözlem istasyonları kurmaya başladık. 2014 yılında ilk adımı Almanya’da atılan “Bee Careful” isimli girişimi İsviçre, İspanya, Mısır ve Türkiye takip etti. 2015 yılından bu yana da Türkiye’de farklı üniversitelerle proje kapsamında çalışmalar yürütüyoruz.

“Bu Bahçede Arı Var” projesiyle amacımız; arı araştırmalarını destekleyerek devamlılıklarına katkıda bulunmak ve arıların ekosistemin devamlılığındaki rolünün önemi hakkında halk nezdinde farkındalık oluşturmak. Arılar ve yaşadıkları tehditler hakkında sosyal farkındalık yaratırken arılı tarımı teşvik ederek sürdürülebilir tarım faaliyetlerini genişletmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda arılı tarım ve arısız tarım ile yetişen mahsullerin arasındaki besleyicilik farkını da anlamak istiyoruz.

Kolaj

Yapılan çalışmalar kapsamında bahçelerde meyvelerin tozlaşma zamanında arı kovanları yerleştirildi ve ağaçların bu arılar tarafından ziyareti sağlandı. Arıların hasat edilen meyveler üzerindeki katkısını net bir şekilde ölçebilmek için belirlenen ağaçlar tüllerle kapatıldı ve arıların gelmesi önlendi. Arı ile tozlaşan ve tozlaşmayan meyvelerin laboratuvar analizleri yapılarak arıların faydaları göz önüne serildi. Bu uygulamayı ilk olarak Niğde Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi’nden Prof. Dr. Mustafa Özgen ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sedat Serçe önderliğinde 2015-2016 yıllarında Türkiye’nin farklı bölgelerinde elma ve şeftali bahçelerinde proje yürüttük.

Arılar tarafından tozlaşan ve tozlaşmayan meyvelerin laboratuvar ortamında yapılan incelemeler sonucundaki analizlerde; 2015 yılında elma ağaçlarında %11.2, brix ve meyve şeklinde iyileşme ve antioksidan elde edildi. 2016 yılında ise yaptığımız çalışmada şeftali ağaçlarında daha başarılı sonuçlar elde ederek %54 verim artışı, %4.2 brix/tat artışı ile düzgün şekiller ve %39 antioksidan artışı gözlemlendi.

Kolaj
Kayısı

2019 Yılında %100 Verim Artışı Sağladık!

Bu faktörler ışığında, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Uygulamalı Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadriye Sorgun ve Doç. Dr. Çiğdem Özenirler danışmanlığında yürütülen araştırma ve uygulamada Niğde bölgesinde “kayısı’’ ağaçları üzerinde uyguladık. Proje neticesinde tam %100 verim artışı elde ettik!

Arı Evim Geleceğim Projesi (2020)

5 Yıl İçerisinde 50 Milyon Yeni Arı Doğaya!

Hero Grup olarak 2014 yılında başlattığımız Bee Careful girişiminin Türkiye ayağını 2020 yılında da arı neslinin hızlı bir şekilde azalmasına ve yaşam döngümüzdeki önemine dikkat çekmek amacıyla “Arı Evim Geleceğim” sosyal sorumluluk projesini İstanbul Üniversitesi ve Niğde Üniversitesi işbirliği ile yürütüyoruz.

“Arı Evim Geleceğim” sosyal sorumluluk projesi kapsamında,  arılara yaşam alanları sağlıyor,  popülasyonlarının artmasına yardımcı oluyor, bu sayede de ekoloji ve tarım sistemine katkı sağlayarak, özellikle şehirlerdeki arı popülasyonunun arttırılmasını hedefleniyoruz.

Projenin amacı, doğada koloni olarak yaşamayan (soliter arı), tek başına varlığını sürdüren arılara yaşam alanları yaratmak ve özellikle şehirleşmenin yoğun, yeşil alanların ise az olduğu ve arı popülasyonunun gittikçe azaldığı İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde, şehrin çeşitli bölgelerine monte ettiğimiz arı evleriyle, arı nüfusunun arttırmak, sürdürülebilir ve verimli besin kaynaklarının çoğalması ve bu vesileyle sağlıklı nesillerin gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyoruz ve çocuklarımızın artık şehirde bile dalından meyve yiyebilmesi için çalışıyoruz.

"Arı Evim Geleceğim’’ projesi ile İstanbul’un belirli bölgelerine yerleştirilen 37 adet arı evi sayesinde arı popülasyonunda artış yakalandı.  Toplamda yaklaşık olarak 5500 birey üreyerek, arı popülasyonuna katkı sağlandı. Ayrıca kurulan evlerin etrafında bulunan arı dostu çiçek miktarı, bu nüfus artışına destek verdiğini gözlemlenedi. Böylece proje kapsamında 5 yıl içerisinde de 50 milyon yeni arıyı doğaya kazandırmayı hedefliyoruz.

arı evi