Manifesto İç 3

Aydınlatma Metni

Hero Gıda Sanayi Tic. A.Ş. (“Hero Baby” veya “Şirket” olarak anılacaktır) olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni’nin amacı, tarafımızca işletilmekte olan Hero Baby internet sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında Site kullanıcıları ve ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından ziyaretler esnasında ve çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir.

İşbu metinde sitemizde yer alan iletişim segmenti altında bizle iletişime geçmeniz halinde edindiğimiz kişisel verilerinizi ve çerezleri hangi amaçlarla kullandığımızı ve toplamakta olduğumuz çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

Hero Baby olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla Aydınlatma Metni’nde yer alan hükümleri dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız; bu hususta güncel bilgilere Çerez Politikası adresinde yer alan Hero Baby Kişisel Çerez Politikası üzerinden erişebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenmesi hakkında daha detaylı bilgi için Gizlilik Politikası adresinde yer alan Hero Baby Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan erişebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi “kişisel veri”dir. İnternet sitemizi ziyaretiniz kapsamında kişisel verileriniz KVKK madde 5/2 çerçevesinde aramızdaki sözleşmenin kurulması ve ifası, Şirketimiz’in meşru menfaatlerini yerine getirmesi ile hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla Site’de yer alan Şirketimiz ile iletişime geçmenize ve görüş ve önerilerinizi iletmenize yarayan “İletişim” sekmesi aracılığıyla ve Site’yi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) vasıtasıyla otomatik yollarla elektronik şekilde toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Site ziyareti, Site aracılığıyla bize ulaştırdığınız görüş ve önerileriniz ile ürünlerimize/hizmetlerimize yönelik soru ve cevaplarınızın takibi ve gerekli yönlendirmelerin yapılması, ürün/hizmetlerimize ilişkin taleplerinizin karşılanması, Site’nin geliştirilmesi, Site ve koşullarındaki değişiklikler ile ilgili önemli güncellemelerin tarafınıza gönderilmesi, sizin ya da üçüncü kişilerin haklarının, güvenliklerinin, mülkiyetlerinin ve operasyonlarının korunması ve gerekli olduğu durumda Şirketimiz’in savunma hakkını kullanabilmesi veya resmi makamların taleplerine ya da iletişim konularına cevap verilmesi amacıyla işbu Aydınlatma Metni uyarınca işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı bölümünde belirtilen amaç veya amaçlar doğrultusunda, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen aktarım şartları çerçevesinde (i) Şirketimizin bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla depolama, arşivleme, barındırma (sunucu, hosting, program, bulut bilişim) gibi alanlarda destek aldığı üçüncü kişilere, (ii) iş özelinde iletişim yönetiminin sağlanması amacıyla hizmet aldığımız müşteri iletişim merkezi, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, (iii) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla finans kuruluşları, hukuk ve benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarına ve (iv) yasal ya da düzenleyici yükümlülükleri ya da talepleri yerine getirmek için yetkili kurum ve kuruluşlara ilgili olduğu ölçüde aktarılabilmektedir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

  • kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Çerez kullanıma ilişkin olarak ise, tarayıcınızdan ayarlama yaparak kişiselleştirme hakkınız olduğunu belirtmek isteriz. Detaylı bilgi için Hero Baby Kişisel Çerez Politikası’nı ziyaret ediniz.

Yazılı talebinizi Hero Türkiye Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1 Kat:14 Kadiköy 34732, İstanbul, Türkiye adresine, ıslak imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, ayrıca ad, soyad ve tebligata yarar yerleşim yeri veya iş yeri adres bilgilerini içermesi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. Kimlik numarası, yabancı uyruklu kişiler için uyruğu, pasaport numarası veya T.C. makamları tarafından verilmiş yabancı kimlik numarasının ve mevcut olması halinde e-posta, telefon ve faks numarasının eklenmesi gerekmektedir.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVKK’nın 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.