Kalite 2

İnternet Sitesi Aydınlatma Metni

Hero Gıda San ve Tic A.Ş. (“Hero” veya “Şirket”) olarak 5460 sayılı Fikir ve Sanat Mülkiyet Kanunu tahtında tüm fikri mülkiyet haklarına sahip olduğumuz www.hero.com.tr/baby uzantılı internet sitemiz (“Site”) vasıtasıyla, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. İşbu İnternet Sitesi Aydınlatma Metni’nin (“Aydınlatma Metni”) amacı, tarafımızca işletilmekte olan Site’de erişim hakkı olan gerçek ve tüzel kişi temsilcileri de dahil olmak üzere tüm ziyaretçilerinin (“Veri Sahibi”) ziyaretleri esnasında ve çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak bilgi vermektir. Hero olarak Sitemizde konumlandırdığımız çerezleri ve/veya çerez benzeri teknolojileri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla Aydınlatma Metni’nde yer alan hükümleri dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız; bu hususta güncel bilgilere Çerez Politikası üzerinden erişebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

İnternet sitemizi ziyaretiniz sırasında, kişisel verileriniz, KVKK madde 5/2 çerçevesinde Şirketimiz’in meşru menfaatlerini yerine getirmesi ile veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı ve elektronik ticari iletişim kurulabilmesi için onayınızla, Site’de yer alan Şirketimiz ile iletişime geçerek teklif almanızı sağlayan ekrana gireceğiniz bilgiler vasıtasıyla, tarafımıza ileteceğiniz e-posta ile veya çağrı merkezle yapacağınız görüşme esnasında ve Site’yi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) vasıtasıyla otomatik yollarla elektronik şekilde toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Site ziyareti sırasında çerezler konumlandırılması gerekçesi ile yapılacak olan işleme; bize ulaştırdığınız bilgileriniz ile ürünlerimize/hizmetlerimize yönelik soru ve cevaplarınızın takibi ve gerekli yönlendirmelerin yapılması; ürün ve hizmetlere ilişkin tarafınıza ticari ileti gönderilebilmesi; Site’nin geliştirilmesi, Site ve koşullarındaki değişiklikler ile ilgili önemli güncellemelerin tarafınıza gönderilmesi; sizin ya da üçüncü kişilerin haklarının, güvenliklerinin, mülkiyetlerinin ve operasyonlarının korunması ve gerekli olduğu durumda Şirketimiz’in savunma hakkını kullanabilmesi veya resmi makamların taleplerine ya da iletişim konularına cevap verilmesi amacıyla işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Verileriniz

Sitemizi ziyaretiniz esnasında IP adresi, coğrafi konum, tarayıcı türü ve versiyonu ile işletim sistemi dahil bilgisayarınız hakkında bilgiler; referans kaynak, ziyaret süresi, sayfa görüntülemeleri ve sitede gezinme yolları dahil Siteyi ziyaretiniz ile ilgili bilgiler işlenebilecek olup; tarafımızla iletişime geçmeniz halinde ise talebinizi karşılayabilmek adına, isim, soyisim, e-posta adresiniz ve telefon numaranız işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı bölümünde belirtilen amaç veya amaçlar doğrultusunda, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen aktarım şartları çerçevesinde (i) Şirketimizin bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla depolama, arşivleme, barındırma (sunucu, hosting, program, bulut bilişim) gibi alanlarda destek aldığı sunucuları yurtdışında bulunan üçüncü kişilere, (ii) iş özelinde iletişim yönetiminin sağlanması amacıyla hizmet aldığımız müşteri iletişim merkezi, tedarikçilerimize, (iii) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla finans kuruluşları, hukuk ve benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarına ve (iv) yasal ya da düzenleyici yükümlülükleri ya da talepleri yerine getirmek için yetkili kurum ve kuruluşlara ilgili olduğu ölçüde aktarılabilmektedir.

İlgili Kişinin Hakları

KVKK 11. maddesi uyarınca,

•      kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

•      kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•      kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•      yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•      kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•      KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•      işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•      kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz

Çerez kullanıma ilişkin olarak ise, her zaman tarayıcınızdan ayarlama yaparak kişiselleştirme hakkınız olduğunu belirtmek isteriz. Detaylı bilgi için Çerez Politikası’nı ziyaret ediniz.

İşbu madde uyarınca haklarınıza ilişkin taleplerinizi Hero’ya, Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlayarak Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1 Kat:14 Kadiköy 34732, İstanbul adresi üzerinden noter kanalı ile veya iadeli taahhütlü posta ile iletebilirsiniz.